Goed geholpen, snel geregeld

Waarom is de WOZ-waarde van veel woningen gestegen?

De WOZ-waarde voor het belastingjaar 2023 is gebaseerd op het prijspeil 1 januari 2022. De marktwaarde (dat is het bedrag waarvoor u uw woning toen had kunnen verkopen) is daarbij van belang. Op 1 januari 2022 was er een stijgende lijn op de vastgoedmarkt merkbaar en was de verkoopprijs van woningen hoog. Op dat prijsniveau moeten wij de WOZ-waarde van uw woning baseren. Bij het bepalen van de WOZ-waarde wordt altijd gekeken naar de waarde van het vorige jaar. Dat heeft de wet zo bepaald. Goed om te weten dat wij voor de WOZ-waarde van 2024, volgend jaar dus, kijken naar het prijspeil van 2023.

Procentuele waardestijging ten opzichte van vorig jaar
Een taxateur kijkt bij een waardebepaling niet naar een procentuele waardestijging. De waarde van uw woning moet ieder jaar opnieuw worden vastgesteld omdat de waardepeildatum ieder jaar wijzigt.
Wilt u bezwaar maken en verwijst u daarbij alleen naar een stijgingspercentage? Dat is in de meeste gevallen niet voldoende. Het gaat erom dat u zo goed mogelijk aangeeft wat voor de waarde van uw woning van belang is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: achterstallig onderhoud of een gedateerde woning. Dit kunt u goed met een taxateur bespreken.

Taxatieverslag al bekeken?
In het taxatieverslag kunt u alle informatie over uw woning vinden. Hierin staan ook de verkoopprijzen van woningen die vergelijkbaar zijn met uw woning. Dit kan een eventuele waardestijging van uw woning verklaren.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Door in te loggen op MijnTribuut kunt u uw taxatieverslag bekijken. Dit doet u door:

Stap 1: Log in met de DigiD van degene op wiens naam het aanslagbiljet staat;

Stap 2: Kies de optie ‘documenten’ en dan ‘taxatieverslag’;

Stap 3: Klik op ‘pdf’ om het taxatieverslag te bekijken.