Goed geholpen, snel geregeld

Wat voert een centraal belastingcentrum zoal uit?

  • Alle belastingtaken op het terrein van de WOZ, de heffing en inning voor o.a. OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, forensenbelasting en precariobelasting;
  • Verzending van de WOZ-beschikkingen en de aanslagbiljetten voor gemeentebelasting;
  • Vraagbaak voor inwoners, bedrijven en instellingen op het gebied van gemeentebelastingen en WOZ.