Goed geholpen, snel geregeld

Tribuut Belastingcentrum krijgt een 4e ster van de Waarderingskamer en gemeente Brummen gaat deelnemen aan gemeenschappelijk regeling

Voor Tribuut Belastingcentrum zijn er deze maand twee belangrijke doelstellingen behaald die tijdens de oprichting in 2016 al zijn benoemd. De Waarderingskamer heeft een 4e ster toegekend aan Tribuut voor de kwaliteit van de WOZ-processen. Daarnaast in de toetreding van gemeente Brummen tot de gemeenschappelijk regeling per 1 januari 2023 een feit. Zowel de huidige deelnemende gemeenten als gemeente Brummen hebben dat deze maand formeel besloten.

Tribuut Belastingcentrum is de uitvoeringsorganisatie voor gemeentelijke belastingen van de gemeenten Apeldoorn, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Eind vorig jaar zijn contacten met de gemeente Brummen ontstaan omdat Brummen vanwege personele wisselingen en krapte op de arbeidsmarkt te kwetsbaar werd. Dit voorjaar heeft de gemeenteraad van Brummen het college van B&W mandaat gegeven te gaan deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling (GR) Tribuut. Na instemming van alle huidige deelnemende gemeenten, heeft het college van B&W afgelopen dinsdag dit besluit dan ook definitief genomen.

Dat de GR Tribuut uit gemeenten bestaat uit de Cleantech Regio is voor Brummen een extra argument geweest om voor dit samenwerkingsverband te kiezen. Gemeente Brummen verwacht hiermee de continuïteit en de kwaliteit te borgen voor de lange termijn. Voor de huidige deelnemers van Tribuut is het een welkome aanvulling omdat de GR hiermee robuust blijft en de kosten over meer deelnemers verdeeld kunnen worden.

Daarnaast heeft Tribuut Belastingcentrum in september ook een 4e ster van de Waarderingskamer ontvangen. De Waarderingskamer beoordeelt alle gemeenten en samenwerkingsverbanden in Nederland regelmatig op de uitvoering en de interne beheersing van het WOZ-proces (Waardering Onroerende Zaken). Tribuut zat sinds de oprichting op 3 sterren (voldoende) en heeft na onderzoek door de Waarderingskamer 4 sterren (goed) gekregen. Op 8 van de 9 onderzochte onderdelen is de maximale score behaald. De Waarderingskamer schrijft als toelichting op haar conclusie: “We willen de betrokken medewerkers graag complimenteren met de kwaliteitsimpuls die de afgelopen periode is gegeven aan de uitvoering van de WOZ-processen.”

De medewerkers, het bestuur, de directie en de deelnemende gemeenten zijn erg blij met deze beoordeling. Ze zien het als een bevestiging van de kwaliteitsslag die de aflopen jaren is gemaakt. De voorzitter Henk van den Berge: “We kunnen oprecht zeggen dat we trots zijn op de kwaliteit die we leveren en zullen er alles aan doen dit niveau vast te houden. Deze kwaliteit streven we vooral na om voor onze inwoners een goede en betrouwbare organisatie te zijn”.

Vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht kunt u richten aan Bert Groot Wesseldijk (directeur Tribuut Belastingcentrum). Hij is te bereiken op telefoonnummer 055-580 2222 of via info@tribuut.nl

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit de volgende leden (v.l.n.r.): Maarten Heere (gemeente Epe), Jasper Bloem (gemeente Zutphen), Steven van de Graaf (gemeente Brummen), Rosmarijn Boender (gemeente Voorst), Bert Groot Wesseldijk (directeur Tribuut), Henk van den Berge (gemeente Apeldoorn, voorzitter) en Lex de Goede (gemeente Lochem).