Goed geholpen, snel geregeld

Mijn WOZ-waarde is hoger geworden. Betaal ik nu meer?

De WOZ-waarde volgt de huizenmarkt. Stijgen de huizenprijzen, dan stijgt uw WOZ-waarde mee. Betaalt u dan automatisch meer belasting? Nee. Het ligt genuanceerder dan dat. We leggen het u graag uit. Lees de tekst hieroder of bekijk de video over dit onderwerp.   

Uitleg

Zaken zoals de jaarlijks opgestelde begroting (door de gemeenteraad) zijn van invloed op het tarief voor de OZB (onroerendezaakbelasting). Als voorbeeld: verschilt de begroting niet van een eerder jaar, maar is de WOZ-waarde van woningen wel gestegen? Dan gaat het tarief voor de OZB (onroerendezaakbelasting) omlaag. Dit is het verschil tussen de OZB en de WOZ-waarde. Op die manier ontvangen gemeenten dezelfde opbrengst, zonder dat uw gemeentelijke lasten omhoog gaan.  

Het is dus niet zo dat een hogere WOZ-waarde altijd direct leidt tot hogere belastingen. Wel goed om te weten dat het waardepeil altijd één jaar achter loopt.